Bài 26. Thế năng

Nguyễn Hoài Thảo

âu 7. Một vật có khối lượng 500g rơi tự do (không vận tốc đầu) từ độ cao h =100m xuống đất, lấy g = 10m/s2 . Động năng của vật tại độ cao 40m là A.200J. B. 300J. C. 150J. D. 300kJ

Rin Huỳnh
4 tháng 2 lúc 22:38

\(W_đ=W-W_t=mg\left(h-h'\right)=0,5.10\left(100-40\right)=300\left(J\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hiền
Xem chi tiết
Danh
Xem chi tiết
Tphatt
Xem chi tiết
lâm nguyễn
Xem chi tiết
Hồng mơ Thạch Thị
Xem chi tiết
Nguyên Hoàng
Xem chi tiết
Ngọc Idol
Xem chi tiết
Hải Đào Thanh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Trúc
Xem chi tiết
Sơn Huỳnh Trần Hoàng
Xem chi tiết