Luyện tập

Minh Lệ

a) Tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn?

b) Lúc đầu trên sân có 5 bạn đang chơi, sau đó 1 bạn đi về. Hỏi trên sân còn lại mấy bạn?

Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 23:06

loading...

b) phép tính: 5 - 1 = 4

trả lời: trên sân còn lại 4 bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ