Ôn tập chương I

Ngọc Nguyễn Thái Khánh

a) Tính số đường thẳng đi qua diểm đó biết rằng có 10 điểm phân biệt.

b) Tính số điểm biết rằng có 20 đường thẳng đi qua những điểm đó.

(Giải ra giúp mk luôn nha).

Hao Tran
23 tháng 11 2018 lúc 9:27

Nếu không có 3 điểm nào thẳng hàng thì lời giải ở dưới đây

Giải

a) Dựa theo công thức tính số đường thẳng biết điểm ta tính:

10.(10-1):2=45 điểm

b) Cũng dựa vào công thức ta có:

n.(n-1):2=20

=> n.(n-1)=40

Phân tích 40 ra thừa số nguyên tố ta có:

n(n-1)=23x 5

Tới đây thì mik không biết tại vì không có sô tự nhiên liên tiếp nào mà có tích bằng 40 cả

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Dũng Hoàng Đức
Xem chi tiết
Lý Thuận Hồng Hạnh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
phuongan nguyenthi
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Thảo Nhi Trịnh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Đạt
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết