So sánh các số trong phạm vi 100

Minh Lệ

a) Số?

b) >; <; = ?

Trịnh Thuỳ Linh
26 tháng 3 lúc 20:44

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 20:43

loading...

Bình luận (0)
Huyền Thư Nguyễn Thị
26 tháng 3 lúc 20:45

a.Số

53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67

b.

56<57    

66>60

63=63

62>59

Bình luận (0)
nguyenductom
26 tháng 3 lúc 20:53

nhiu vay co

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết