Chục và đơn vị

Minh Lệ

a) Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

b) Số 49 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

c) Số 80 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

d) Số 66 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

MinYewCou
26 tháng 3 lúc 19:12

`a,` 1 chục 2 đơn vị

`b,` 4 chục 9 đơn vị

`c,` 8 chục 0 đơn vị

`d,` 6 chục 6 đơn vị

Bình luận (0)
Komuro Tairoku
26 tháng 3 lúc 19:11

a) Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị?

b) Số 49 gồm 4 chục và 9 đơn vị?

c) Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị?

d) Số 66 gồm 6 chục và 6 đơn vị?

Bình luận (1)
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 19:11

a) Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị

b) Số 49 gồm 4 chục và 9 đơn vị

c) Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị

d) Số 66 gồm 6 chục và 6 đơn vị

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết