Khối hộp chữ nhật, khối lập phương

Minh Le

a) Mỗi hình sau có bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Khối lập phương?

b) Xếp hình em thích bằng những khối hộp chữ nhật và khối lập phương.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:52

a:

1: 5 khối hình hộp chữ nhật

2: 2 khối hình hộp chữ nhật

5 khối hình lập phương

3: 4 khối hình hộp chư nhật

10 khối hình lậpphương

4: 5 khối hình hộp chữ nhật

2 khối hình lập phương

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Xem chi tiết