Xăng - ti - mét

Minh Lệ

a) Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo, rồi viết số đo độ dài của mỗi băng giấy vào chỗ chấm:

b) Trong các băng giấy trên, băng giấy nào dài nhất?

Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 22:08

loading...

b, băng giấy 10cm dài nhất

Bình luận (1)
animepham
26 tháng 3 lúc 22:09

a/

giấy màu xanh dương : 8cm 

giấy màu hồng : 9cm 

giấy màu xanh lá cây : 11cm 

b/ 

bằng giấy mày xanh la cây dài nhất 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết