Luyện tập

Minh Lệ

a) Đọc số điểm của mỗi bạn trong trò chơi thi tâng cầu:

b) Cắp xếp các bạn theo thứ tự số điểm từ lớn đến bé.

Trịnh Thuỳ Linh
26 tháng 3 lúc 20:47

Bình luận (2)
Phước Lộc
26 tháng 3 lúc 20:49

a) Long: mười chín điểm

Khánh: mười tám điểm

Yến: hai mươi ba điểm

b) Yến, Long, Khánh: 23 > 19 > 18

Bình luận (1)
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 20:51

a) Long: mười chín điểm

Khánh: mười tám điểm

Yến: hai mươi ba điểm

b) Khánh, Long, Yến

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ