Các số đến 100

Minh Lệ

a) Có tất cả bao nhiêu chiếc chìa khóa?

b) Có tất cả bao nhiêu củ cà rốt?

c) Có tất cả bao nhiêu quả trứng?

Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 19:07

loading...

loading...

Bình luận (0)
Paoo Nqoccc
26 tháng 3 lúc 19:06

a. Có 100 chiếc chìa khoá

b. Có 100 củ cà rốt

c. Có 88 quả trứng

Bình luận (0)
MinYewCou
26 tháng 3 lúc 19:08

`a,` có `100` chiếc chìa khóa

`b,` có `100` củ cà rốt

`c,` có `88` quả trứng

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết