Chục và đơn vị

Minh Lệ

a) Có mấy chục que tính?

b) Có mấy chục cái bát?

Komuro Tairoku
26 tháng 3 lúc 19:08

a/Có 6 chục que tính
b/Có 8 chục cái bát

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 19:09

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Minh Lệ
Xem chi tiết