Luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Phạm Trần Phát

A. chain     B. entertain     C. bargain      D. complain

GIẢI THÍCH BẰNG CÁCH GHI ÂM GÌ RA Ở CÁC ĐÁP ÁN GIÚP MÌNH, CHỈ GHI ÂM Ở PHẦN GẠCH CHÂN KHÔNG GHI ÂM NGUYÊN TỪ

Song Thư
Hôm kia lúc 10:41

A. chain /eɪ/     B. entertain /eɪ/    C. bargain /ɪ/      D. complain /eɪ/

Chọn C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Trần Phát
Xem chi tiết
Phạm Trần Phát
Xem chi tiết
Phạm Trần Phát
Xem chi tiết
Phạm Trần Phát
Xem chi tiết
Phạm Trần Phát
Xem chi tiết
Phạm Trần Phát
Xem chi tiết
Watermelon
Xem chi tiết
Ngố ngây ngô
Xem chi tiết
Thu Hồng
Xem chi tiết