Luyện tập

Nguyenthuyhuong

4m2 19cm2 = ......cm2

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 20:13

\(4m^219cm^2=\left(4\cdot10^4+19\right)cm^2=40019cm^2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyenthuyhuong
Xem chi tiết
Trần Lê thanh Thảo
Xem chi tiết
Trần Lê thanh Thảo
Xem chi tiết
Linh Chi Piano
Xem chi tiết
Trần Lê thanh Thảo
Xem chi tiết
nguyễn vi
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Nghĩa
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Nghĩa
Xem chi tiết