Bài 15. ADN - ADN và bản chất của gen

Trần Thị Trang

1. Viết đoạn mạch bổ sung cho đoạn mạch sau

-A- G -G -T- X -A -G -T-

Tính số liên kết hiđrô của đoạn mạch trên

2 ,1 gen có chiều dài 0.51 micromet A=20% số nu của 1 gen .Tính số lượng nu các loại của gen .Tính số liên kết hiđrô và số liên kết hóa trị có trong gen

Pham Thi Linh
26 tháng 6 2018 lúc 16:00
1. Mạch ban đầu: -A - G - G - T - X - A - G - T - Mạch bổ sung: - T - X - X- A - G - T - X - A - + Đoạn mạch trên có 4 cặp AT và 4 cặp GX Suy ra số liên kết H của mạch là 2A + 3G = 2 x 4 + 3 x 4 = 20 liên kết 2. + Số nu của gen là: (5100 : 3.4) x 2 = 3000 nu + Số nu mỗi loại của gen là: A = T = 20% x 3000 = 600 nu G = X = (3000 : 2) - 600 = 900 nu + Số liên kết H là: 2A + 3G = 2 x 600 + 3 x 900 = 3900 liên kết + Số liên kết hóa trị trong gen là:...
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hướng dương
Xem chi tiết
Gia Bảo Võ Hoàng
Xem chi tiết
Võ Hà Kiều My
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Dương
Xem chi tiết
Lương Thị Linh Chi
Xem chi tiết
Võ Hà Kiều My
Xem chi tiết
Mã Mã
Xem chi tiết
ngyen nhatduy
Xem chi tiết
Vi Thị Vui
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)