Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

NgUuyễn Gia Hân

1 thửa ruộng có diện tích là 120 m2 . Biết chiều dài bằng 1/2 chiều rộng . Tính chu vi

POP POP
25 tháng 5 lúc 15:15

Em không spam nữa nha!

Bình luận (2)
NgUuyễn Gia Hân
25 tháng 5 lúc 15:19

chán là thế

Bình luận (0)
Help
Hôm kia lúc 9:46

160

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sacker Bắc
Xem chi tiết
Trâm Nguyễn
Xem chi tiết
mai khánh chi
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Minh Khuê
Xem chi tiết
Anh tài
Xem chi tiết
Đỗ Văn Dũng
Xem chi tiết
Trần Thị Phương Oanh
Xem chi tiết
ANH TRỊNH
Xem chi tiết
Đào Phượng Loan
Xem chi tiết