Bài 5: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến

Nguyễn Quốc Đạt

1. Nghe thấy cô giáo nhận xét chung.

2. Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô rồi sửa chữa lỗi.

3. Đọc bài làm của bạn và nêu những điều em muốn học tập.

4. Viết lại một số câu văn cho hay hơn.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:11

Tham khảo

HS đọc lại bài và sửa lỗi về:

- Cách viết mở đầu, triển khai, kết thúc.

- Cách trình bày lí do và dẫn chứng.

- Cách dùng từ, đặt câu.

- Chính tả.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết