Bài 46: Máy biến áp một pha

Thaoo Lee

1 máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp là 200000 vòng , điện áp đưa vào ở cuộn sơ cấp là 22 kV , điện áp lấy ra ở cuộn thứ cấp là 220V. Đây là máy biến áp loại gì?vì sao?


Các câu hỏi tương tự
Thu Trang
Xem chi tiết
Hiếu Bùi
Xem chi tiết
Ngọc hân
Xem chi tiết
Phong Lầy
Xem chi tiết
Âu Dương Thần Vũ
Xem chi tiết
Jeon JungKook
Xem chi tiết
Na Huyền
Xem chi tiết
Paper43
Xem chi tiết
Thủy Mạc
Xem chi tiết
Phạm Phúc
Xem chi tiết