Chương I- Cơ học

uyenmouse cute

1 khối nhôm hình lập phương có chiều dài 1 cạnh là 1 dm .tính khối lượng của khối nhôm bít khối lượng riêng nhôm là 2700kg/m3

Yến Nguyễn
Thiếu tá -
14 tháng 1 lúc 21:13

Thể tích khối lập phương:

V = a.a.a = 1.1.1 = 1dm3

Đổi 1dm3 = 0,001m3

Khối lượng của nhôm:

m = D.V = 2700.0,001 = 2,7kg

Bình luận (0)
Nguyễn Ngô Minh Trí
14 tháng 1 lúc 21:11

Thể tích khối nhômV = a.a.a = 1.1.1= 1 dm31dm3 = 0, 001 m3Khối lượng khối nhôm m = D.V = 0, 001 . 2700 = 2,7 kg 

Bình luận (0)

Thể tích khối nhômV = a.a.a = 1.1.1= 1 dm31dm3 = 0, 001 m3Khối lượng khối nhôm m = D.V = 0, 001 . 2700 = 2,7 kg 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN