Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Huyền Bùi
4 tháng 11 lúc 20:45

11460 : 120= 95,5 hoặc 95 dư 60

29389 : 79= 372 dư 1

Bình luận (0)
Dũng Hoàng
4 tháng 11 lúc 20:45

11460:120=191/20
 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khue Nguyen
Xem chi tiết
Linh Ngô Phương
Xem chi tiết
Đỗ Ngọc Phương Anh
Xem chi tiết
Bùi Vũ Huy Hoàng
Xem chi tiết
thủy kim
Xem chi tiết
thủy kim
Xem chi tiết