Bài 9: Công thức hóa học

Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 20:31

Bài 1:

a) `SO_2` có PTK: 32 + 16.2 = 64 (đvC)

b) `SiO_2` có PTK: 28 + 16.2 = 60 (đvC)

c) `Ca(OH)_2` có PTK: 40 + 17.2 = 74 (đvC)

Bài 2:

Chọn B

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Nguyên Đại Thắng
Xem chi tiết
Trương Nguyên Đại Thắng
Xem chi tiết
Minh Châu
Xem chi tiết
Trần Đình Lê Chiến
Xem chi tiết
Trần Đình Lê Chiến
Xem chi tiết
Trần Đình Lê Chiến
Xem chi tiết
Trần Đình Lê Chiến
Xem chi tiết
Trần Đình Lê Chiến
Xem chi tiết
Trần Đình Lê Chiến
Xem chi tiết
Trần Đình Lê Chiến
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)