Bài 8. Gương cầu lõm

_silverlining
15 tháng 4 2017 lúc 7:48

Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương.

Bình luận (0)
Phạm Nguyễn Tố Như
16 tháng 4 2017 lúc 13:49

Chùm tia phản xạ có đặc điểm là: chúng giao nhau (tụ lại) tại 1 điểm trước gương rồi tiếp tục truyền đi.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kim Anh
16 tháng 4 2017 lúc 21:09

Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương.

Bình luận (0)
_silverlining
15 tháng 4 2017 lúc 7:47

Chùm sáng từ mặt trời tới gương coi như chùm tia tới song song có nhiệt năng lớn.

Mặt Trời ở rất xa ta nên chùm sáng từ mặt trời tới gương coi như chùm tia tới song song, cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở phía trước gương. Ánh sáng Mặt Trời có nhiệt năng lớn cho nên vật để ở chỗ ánh sáng hội tự sẽ nóng lên.Bình luận (1)
Trần Hà Quỳnh Như
15 tháng 4 2017 lúc 8:51

Chùm sáng từ mặt trời tới gương coi như chùm tia tới song song có nhiệt năng lớn. Mặt Trời ở rất xa ta nên chùm sáng từ mặt trời tới gương coi như chùm tia tới song song, cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở phía trước gương. Ánh sáng Mặt Trời có nhiệt năng lớn cho nên vật để ở chỗ ánh sáng hội tự sẽ nóng lên.

Bình luận (0)
Monkey D. Luffy
15 tháng 4 2017 lúc 20:57

Chùm sáng từ mặt trời tới gương coi như chùm tia tới song song có nhiệt năng lớn. Mặt Trời ở rất xa ta nên chùm sáng từ mặt trời tới gương coi như chùm tia tới song song, cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở phía trước gương. Ánh sáng Mặt Trời có nhiệt năng lớn cho nên vật để ở chỗ ánh sáng hội tự sẽ nóng lên.

Bình luận (0)
My beautiful life
15 tháng 4 2017 lúc 8:20

Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia phản xạ song song.

Bình luận (0)
Trần Hà Quỳnh Như
15 tháng 4 2017 lúc 8:50

Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia phản xạ song song

Bình luận (0)
Phạm Nguyễn Tố Như
16 tháng 4 2017 lúc 14:12

di chuyển đèn pin theo phương ngang lại gần hoặc ra xa gương. Vừa di chuyển vừa quan sát chùm tia phản xạ, khi nào thấy chùm song song thì dừng lại và đánh dấu vị trí điểm S.

Bình luận (0)
_silverlining
15 tháng 4 2017 lúc 7:45

Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn pin phát ra thì ta phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa gương.Bình luận (0)
Ngô Quỳnh
15 tháng 4 2017 lúc 10:12

Nhờ có gương cầu lõm trong pha đèn pin nên khi xoay pha đèn đến vị trí thích hợp ta sẽ thu được một chùm sáng phản xạ song song ánh sáng sẽ truyền đi được xa không bị phân tán mà vẫn sáng rõ.

Bình luận (0)
Monkey D. Luffy
15 tháng 4 2017 lúc 20:55

Nhờ có gương cầu lõm trong pha đèn pin nên khi xoay pha đèn đến vị trí thích hợp ta sẽ thu được một chùm sáng phản xạ song song ánh sáng sẽ truyền đi được xa không bị phân tán mà vẫn sáng rõ.

Bình luận (0)
_silverlining
15 tháng 4 2017 lúc 7:44

Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn pin phát ra thì ta phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa gương.


Bình luận (0)
Đào Vũ Phong
15 tháng 4 2017 lúc 7:51

Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn pin phát ra thì ta phải xoay pha đèn cho bóng đèn ra xa gương.

Bình luận (0)
ĐINH BÁ HẢI
15 tháng 4 2017 lúc 10:36

Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn pin phát ra thì ta phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa gương.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN