Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Thảo Phương
14 tháng 8 2018 lúc 9:49
- Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản hình ảnh, âm thanh, video,... và các siêu liên kết tới các văn bản khác;
- Sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web.
Siêu văn bản Trang Web
Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản hình ảnh, âm thanh, video,... Là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web)
Bình luận (0)
Thảo Phương
14 tháng 8 2018 lúc 9:48

- Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet (hay được gọi là địa chỉ trang web)
- Webside là một hay nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung - hay gọi là địa chỉ của website;

Bình luận (0)
junsara
21 tháng 9 2018 lúc 20:22

Trang web là một siêu văn bản được gán điạ chỉ truy cập trên Internet

Website là một hay nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới 1 địa chỉ truy cập - hay gọi địa chỉ truy cập của website

Bình luận (0)
Thảo Phương
14 tháng 8 2018 lúc 9:48

WWW – World Wide Web là hệ thống các webside trên Internet, là một mạng lưới thông tin đa dạng, khổng lồ toàn cầu.

Bình luận (0)
Thảo Phương
14 tháng 8 2018 lúc 9:47

Để truy cập các trang web người dùng phải sử dụng một phần mềm được gọi là trình duyệt web. Nói chung, để truy cập một trang web, ta cần biết địa chỉ của trang web đó để nhập địa chỉ đó vào ô địa chỉ trên cửa sổ trình duyệt.

Bình luận (0)
Thảo Phương
6 tháng 8 2018 lúc 8:32

Phần mềm để truy cập các trang web. Cách thức để truy cập được một trang web cụ thể

- Để truy cập các trang web em cần sử dụng phần mềm trình duyệt web. Phần mềm này giúp người sử dụng giao tiếp với hệ thống WWW. Các trình duyệt web phổ biến đó là: Internet Epxlorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Chrome,...

- Các bước thực hiện để truy cập một trang web cụ thể:

1. Nhập địa chỉ của trang web vào ô địa chỉ;

2. Nhấn phím Enter.

Bình luận (0)
Huỳnh Trung Nguyêna6
11 tháng 9 2018 lúc 20:48

- Mục đích của máy tìm kiếm là nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet theo đúng yêu cầu.

- Một số máy tìm kiếm:

+ Google: https://www.google.com.vn

+ Yahoo: https://www.yahoo.com

+ Microsoft: https://www.bing.com

+ Alta Vista: https://www.altavista.com

Bình luận (0)
Huỳnh Trung Nguyêna6
11 tháng 9 2018 lúc 20:46

Loigiaihay.com

Sachbaitap.com

Tin.Tuyensinh247.com

Dethivaolop10.com

....

Bình luận (0)
✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
16 tháng 10 2019 lúc 20:35

Mục đích của máy tìm kiếm là nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet theo đúng yêu cầu.

– Một số máy tìm kiếm:

+ Google: https://www.google.com.vn

+ Yahoo: https://www.yahoo.com

Bình luận (0)
Huỳnh Trung Nguyêna6
11 tháng 9 2018 lúc 20:47

Loigiaihay.com

Sachbaitap.com

Tin.Tuyensinh247.com

Dethivaolop10.com

....

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN