Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 1
Điểm SP 12

Người theo dõi (2)

Shiroemon
Tạ Đức Qúy

Đang theo dõi (2)

Shiroemon