Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 66
Số lượng câu trả lời 340
Điểm GP 15
Điểm SP 273

Người theo dõi (108)

nhok
Kyu Yorin
Ngân Nguyễn

Đang theo dõi (107)

Hoàng Thảo Linh
Ju Moon Adn
Ham Học Hỏi
zeno-sama
Nga Ngoc

Dòng thời gian