Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Điện Biên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 11

Người theo dõi (6)

kasane teto
Sakura
hoang dieu my
Hatsune miku

Đang theo dõi (10)