Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian