Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 1
Điểm SP 4

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian


Chủ đề:

Bài 46. Trụ não, tiểu não, não trung gian

Câu hỏi:

5. Đại não có 3 vùng chức năng đặc biệt là: * 1 điểm B. Vùng vận động ngôn ngữ, vùng thị giác, vùng vị giác A. Vùng vận động ngôn ngữ, vùng thị giác, vùng thính giác C. Vùng vận động ngôn ngữ, vùng thị giác, vùng cảm giác D. Vùng hiểu tiếng nói, vùng hiểu chữ viết, vùng tiếng nói 1. Não bộ gồm các thành phần sau: (1 điểm) * 1 điểm D. Đại não, não trung gian, não giữa, cầu não B. Đại não, não trung gian, trụ não, cầu não C. Đại não, não trung gian, trụ não, tiểu não A. Đại não, đồi thị, trụ não, hành não 4. Chức năng của chất xám (vỏ não) là: (1 điểm) * 1 điểm C. Phân vùng chức năng B. Trung tâm của các PXCĐK D. Trung tâm của các PXKĐK, phân vùng chức năng A. Trung tâm của các PXCĐK, phân vùng chức năng 2. Trụ não, não trung gian có chức năng: (1 điểm) * 1 điểm D. Trung khu điều hòa các hoạt động sống như: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, trao đổi chất, thân nhiệt C. Trung khu điều hòa các hoạt động sống như: tuần hoàn, hô hấp, thân nhiệt B. Trung khu điều hòa các hoạt động sống như: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa A. Trung khu điều hòa các hoạt động sống như: tuần hoàn, hô hấp 3. Tiểu não có chức năng: (1 điểm) * 1 điểm D. Câu B và C đúng C. Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể. A. Điều hòa phối hợp các cử động phức tạp B. Điều hòa phối hợp và giữ thăng bằng cơ thể