Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 233
Số lượng câu trả lời 189
Điểm GP 6
Điểm SP 77

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (17)

Bùi Tiến Dũng
Jeon Jungkook
Snow Princess
Lê Thị  Lài

Dòng thời gian