Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 35
Điểm SP 79

Người theo dõi (9)

Phương Anh
tín
Lam Ly
Anh Trần Hoài

Đang theo dõi (0)