Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 124
Số lượng câu trả lời 3816
Điểm GP 2120
Điểm SP 9205

Người theo dõi (2240)

Dương Tú Linh
Kazuha Toyama ( Team fan...
Kazuha Toyama
Shiratori Hime

Đang theo dõi (1)

Syndra楓葉♪