Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 118
Số lượng câu trả lời 3772
Điểm GP 2087
Điểm SP 9089

Người theo dõi (2228)

Đang theo dõi (1)

Syndra楓葉♪