Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thừa Thiên Huế , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 31
Điểm GP 2
Điểm SP 9

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian