Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 25
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (2)

Kim Jisoo

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian