Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hậu Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 112
Điểm GP 35
Điểm SP 94

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian