Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 187
Điểm GP 8
Điểm SP 202

Người theo dõi (295)

Vũ Hải Nam
yeongji
jackson
Tô Mộc Mộc

Đang theo dõi (968)

Vũ Hải Nam
Hàn Nhi
Lại Minh An
yeongji