thanh Nguyen

thanh Nguyen

  • Số câu hỏi 7
  • Số câu trả lời 10
  • Điểm thành tích 0GP 3SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Thị trấn Sóc Sơn


Địa chỉ

Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Liên kết