Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 2
Điểm SP 4

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Lạnh lùng