Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thừa Thiên Huế , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 3
Điểm SP 13

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)