Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Nguyễn Thảo

Dòng thời gian