Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 65
Điểm GP 55
Điểm SP 125

Người theo dõi (35)

Đang theo dõi (1)

Nguyễn hiền