Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 20
Điểm GP 0
Điểm SP 15

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (16)

Phạm Khánh	Ly
Minh Ngoc Le
Học 24h