Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 57
Điểm GP 24
Điểm SP 59

Người theo dõi (12)

Flash Dora
Thúy Vy
Lê T. Trang

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian