Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (5)

ha ki nam
trần thu thảo
Dinh Tran Bao Long
phamvankhanh
nam

Đang theo dõi (2)