Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 73
Số lượng câu trả lời 296
Điểm GP 10
Điểm SP 125

Người theo dõi (95)

Hàn Nhi
Phương Phương
Ran Mouri
Thunder Gaming

Đang theo dõi (6)

kieu quan
hoang tu truong
Cỏ Gấu
tranthinhuy
ân
ân

Dòng thời gian