Tạ Phương Thảo

Tạ Phương Thảo

  • Số câu hỏi 0
  • Số câu trả lời 6
  • Điểm thành tích 0GP 12SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Từ Sơn


Địa chỉ

Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Liên kết