Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 67
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 0
Điểm SP 9

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (21)

Yen My
Pham Linda
Vy Le

Dòng thời gian


Chủ đề:

Chương IV- Các định luật bảo toàn

Câu hỏi:

Bài 1: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do từ độ cao 20 m. Lấy g = 10 m/s2. Xác định động lượng của vật sau khi rơi được 1 giây và khi vừa chạm đất. Bài 2: Hai vật khối lượng m1 = 200 g và m2 = 300 g, có thể chuyển động không ma sát nhờ đệm khí. Mới đầu vật thứ hai đứng yên còn vật thứ nhất chuyển động về phía vật thứ hai với vận tốc 44 cm/s. Sau khi va chạm, vật thứ nhất bị bật trở lại với vận tốc có độ lớn là 6 cm/s. Tính vận tốc của vật thứ hai sau khi va chạm. Bài 3: Người ta kéo một cái thùng nặng 30 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây hợp với phương nằm ngang một góc 450, lực tác dụng lên dây là 150 N. Tính công của lực kéo và công của trọng lực khi thùng trượt được 15m. Bài 4: Một xe tải khối lượng 2,5 tấn, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều sau khi đi được quãng đường 144m thì vận tốc đạt được 12 m/s. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là μ = 0,04. Tính công của các lực tác dụng lên xe trên quãng đường 144 m đầu tiên. Lấy g = 10 m/s2 Bài 5: Một ôtô có khối lượng m = 1,2 tấn chuyển động đều trên mặt đường nằm ngang với vận tốc v = 36 km/h. Biết công suất của động cơ ôtô là 8 kW. Tính lực ma sát của ôtô với mặt đường Bài 6: Một vật khối lượng 50 kg, được kéo đều lên cao 10 m nhờ một cần trục. Tính công của ngoại lực tác dụng lên vật. Cho g = 10 m/s2. Bài 7: Lực F tác dụng vào vật có khối lượng 10 kg với độ lớn là F, làm vật di chuyển một đoạn 10 m, sao cho góc hợp bởi F và S là 60 độ. Công do F thực hiện là 1000 J. Tính độ lớn của lực F đó. Bài 8: Một xe có khối lượng m =2 tấn chuyển động trên đoạn AB nằm ngang với vận tốc không đổi v = 6km/h. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là μ = 0,2, lấy g = 10 m/s2. a. Tính lực kéo của động cơ. b. Đến điểm B thì xe tắt máy và xuống dốc BC nghiêng góc 30o so với phương ngang, bỏ qua ma sát. Biết vận tốc tại chân C là 72 km/h. Tìm chiều dài dốc BC. Bài 9: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là 20 m/s từ độ cao h so với mặt đất. Khi chạm đất vận tốc của vật là 30 m/s, bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Hãy tính: a. Độ cao h. b. Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất. c. Vận tốc của vật khi động năng bằng 3 lần thế năng. Bài 10: Từ độ cao 10 m, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m/s, lấy g = 10m/s2. a) Tìm độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất. b) Ở vị trí nào của vật thì Wđ = 3Wt. c) Xác định vận tốc của vật khi Wđ = Wt. d) Xác định vận tốc của vật trước khi chạm đất.

Chủ đề:

Unit 5 : TECHNOLOGY AND YOU

Câu hỏi:

xecise 1: complete thhe second sentenve so that it follows on from the frist. Use the present perfect

1/ The door is open. Someone _____ the door

2/ This is Oliver's drawing. Look! Oliver ____ a picture

3/ The calculator is broken. Someone ______ the calculator

4/ United are the winners. United _____ the game

5/ There's no more winne in the bottle. We ______ all the wine

6/ The floor is clean now. I ______ the floor

7/ I know my number now. I ______ number by heart.

8/ The guests are here now. Theguests _________

9/ John is still working on the computer. I _________ with the computer yet

exercise 2:

1/ autumn/ what's/ Hai Phong/ liek/ in?

-> ______________________________________

2/ usually/ dry/ it's/ cool / and

->_______________________________________

3/ will/ what/ like/ weather/ be/ the/ tomorrow

-> _______________________________________

4/ be/ cool/ will/ and/ windy/ it

-> _______________________________________

5/ Where/ go/ did/ weekend/ you/ last?

-> _______________________________________

6/ Phu Quoc/ I/ to/ Island/ went.

-> _______________________________________

7/ do/ of/ think/ it/ you/ what?

-> _______________________________________

8/ expected/ beautiful/ than/ It's/ more/ I

-> _______________________________________

9/ Phu Quoc/ go/ next/ to/ I'll/ Island/ year

-> _______________________________________

10/ I/ Ha Nam/ village/ in/ a/ in/ live/ small.

-> ________________________________________

11/ in/ peaceful/ hometown/ quiet/ and/ my/ life/ is

-> _______________________________________

12/ friendly/ are/ villagers/ the/ kind/ and

-> _______________________________________

13/ noisy/ Ha Noi/ is/ busy/ and

-> _______________________________________

14/ than/ Ha Noi/ more/ Ha Nam/ crowded/ is

-> _______________________________________

Chủ đề:

Unit 4 : SPECIAL EDUCATION

Câu hỏi:

1) I often talked to her when I studied in the university

-> I used .........................................................................

2) There was a big field near my house.

-> there used ......................................................................

3) Paul and Mary no longer meet each other on saturdays.

-> Paul and Mary used .......................................................

4) Bill and Sue often met each other on Mondays.

-> Bill and Sue used ............................................................

5) There isn't an old theatre in front of my house any longer.

-> There ..................................................................................

6) She is careful in washing dishes now.

-> She didn't use .....................................................................

7) She was my best friend but we aren't friends any longer.

-> She used ..............................................................................

8) He learns mathematics very well now.

-> He didn't use .......................................................................

9) He stopped for gas at this filling station when he lived in that city

-> He used ..................................................................................

10) Mrs. Smith doesn't go to Dalat any more.

-> Mrs. Smith used ......................................................................

11) She no longer helps me.

-> She used .....................................................................................

12) There isn't a big statue behind my school any more.

-> There ...........................................................................................

13) There were some shops at this place

-> There .............................................................................................

14) You get bad marks for your english test now

-> You didn't use .................................................................................

15) I lived in Finland, but now I live in Thailand.

-> I used ...............................................................................................

16) The water in this lake was very fresh.

-> The water in htis lake used ...............................................................

17) There was no law that restricted hunting and fishing in the past

-> There used .........................................................................................

18) Geogre was more energetic than he is now

-> George used ........................................................................................

19) There isn'ta yellow gate at my school any more.

-> There used ..........................................................................................

20) Dennis gave up smoking two years ago

-> Dennis used ........................................................................................

21) When Babara was in Italy, she stayed with an Italian family

-> Babra used ..........................................................................................

22) I went to the church when I was a child

-> I used ....................................................................................................

23) Mr. Micheal grew tulips but he doesn't any more

-> Mr Micheal used ....................................................................................