Nguyễn Thế Thăng

Nguyễn Thế Thăng

  • Số câu hỏi 0
  • Số câu trả lời 117
  • Điểm thành tích 1GP 40SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Nguyễn Cao


Địa chỉ

Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Liên kết