Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 1
Điểm SP 7

Người theo dõi (3)

tạ thị nhung
Ta minh thanh
Quỳnh Hương

Đang theo dõi (4)

Lucky girl
Ta minh thanh
Ta minh thanh
Quỳnh Hương

Dòng thời gian