Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 120
Điểm GP 0
Điểm SP 153

Người theo dõi (13)

Black Coffee
Lee Ji Eun
PINKYDOM

Đang theo dõi (2)