Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 20
Điểm GP 0
Điểm SP 11

Người theo dõi (14)

Hạt Mít
Nguyễn Huy Thanh
Trần Thùy Linh
Mít Ướt

Đang theo dõi (10)

phạm như khánh
Sen Phùng
vu yen