Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (2)

Linh Hân
hạnh phạm

Đang theo dõi (2)

Dương Mai Anh
hạnh phạm

Dòng thời gian