Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 581
Điểm GP 1
Điểm SP 371

Người theo dõi (91)

Đang theo dõi (34)

Devil Slayer
Lucy Natsu
Rồng Đen
Mai Diễm My

Dòng thời gian